Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

Increasing the efficiency of education taking into account the diverse educational needs of students

Projekt jest realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest częścią projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” obejmującej konkurs wniosków Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna 2017 r.

Nazwa projektu

PO WER